Valentine Vanderhaeghen

Valentine Vanderhaeghen

Vertrouwenspersoon

Wanneer je problemen niet kan uitklaren met je coach of je hebt nood aan een goede babbel, kunnen jullie altijd terecht bij onze vertrouwenspersoon.

  • Maakt indien nodig een afspraak om (vertrouwelijk) naar je verhaal te luisteren
  • Is objectief en onafhankelijk van de club
  • Zoekt samen met jou naar een oplossing
  • Bemiddelt in overleg/samen met jou
  • Informeert over een mogelijke doorverwijzing
  • Is geen verantwoording schuldig maar heeft wel een informatieplicht tegenover het clubbestuur.