Lichamelijke ongevallen

Zorg bij een letsel of blessure tijdens training of wedstrijd voor onmiddellijke verzorging.

  • Afkoelen (ijs)
  • niet meer bewegen,
  • druk aanleggen
  • omhooghouden van het gekwetste lichaamsdeel.

Bij een sportongeval dient een aangifteformulier te worden ingevuld. Klik op de knop om het aangifteformulier in te vullen via Twizzit.

 

Het medisch attest dient door de dokter te worden ingevuld.  Het medisch attest mag een attest mag een formulier van de dokter of ziekenhuis zijn.  Belangrijk is dat de dokter noteert of er werkonbekwaamheid is en de aard van de letsels.

Je zendt binnen de week het medisch attest door naar ongeval@bjm-gembas.be (pdf-formaat)

Na het beëindigen van de behandeling ga je terug op controle en vraag je een attest van genezing ingevuld door de dokter.

 

Je zendt het ingevuld attest van genezing door.

Zolang het dossier niet afgesloten is ben je niet verzekerd als je al terug traint of speelt.