Gedragscode, visie en model

Hoofdpunten

- Pesten kan NIET in onze club. Pesters zullen gesanctioneerd worden. Indien je gepest wordt of je weet dat iemand gepest wordt meld dit dan onmiddellijk aan je trainer, ploegverantwoordelijke of iemand van het bestuur!
- Bij afwezigheid gelieve de coach/trainer tijdig te verwittigen, zodat hij de training/wedstrijd nog kan bijsturen.
- Begroet je coach/trainer/medespelers en ploegverantwoordelijke bij aanvang van de wedstrijden en trainingen met een handdruk of high-five.
- Studies openen de toekomst voor jongeren en komen daarvoor steeds op de eerste plaats. Voor een goede sportman is een degelijke planning van schoolwerk, familiale activiteiten en basketgebeuren een absolute noodzaak.

Uitrusting, kledij en hygiëne

- Sportkledij is steeds verplicht.
- Vingernagels dienen steeds kort geknipt te zijn, dit om blessures bij medespelers te voorkomen. Het dragen van attributen zoals uurwerken, (oor)ringen, armbanden... is verboden zowel tijdens trainingen als wedstrijden. Lang haar worden vastgemaakt.
- Iedere ploeg beschikt over een rek met basketballen erin. Deze dienen steeds na elke training/wedstrijd terug opgeborgen te worden.
- Na iedere fysieke inspanning (training/wedstrijd) wordt er vanaf de leeftijdscategorie U12 steeds gedoucht! De kleedkamer is geen speeltuin, daarom wordt de douchetijd beperkt tot 15 minuten. Laat de kleedkamer netjes achter!

Trainingen en wedstrijden

- Medische fiche (doktersattest) is in orde voor de aanvang van de wedstrijden. Vanaf de leeftijdscategorie U16 is het verplicht de identiteitskaart op wedstrijden mee te brengen. Zo niet wordt er een boete van 5 euro aangerekend door de VBL. Dit bedrag vragen we terug aan de speler in kwestie.
- Bij de wedstrijden is iedereen een halfuur voor de wedstrijd speelklaar, dit zowel voor thuismatchen als uitmatchen.
- Trainingen starten op tijd. De trainer/coach start en eindigt de trainingen op het afgesproken uur. Iedereen is 5 minuten voor aanvang van de training speelklaar.
- Op het terrein dient de aandacht uit te gaan naar de wedstrijd.
- De trainer leidt de trainingen en coacht de wedstrijden. Opmerkingen of bemerkingen kunnen na de training/wedstrijd besproken worden met trainer en/of jeugdcoördinatoren.
- Op de bank verwachten we een blijvende concentratie op de wedstrijd. Aanmoedigen en meeleven behoren tot het spel maar wees steeds sportief.
- Indien de coach kan rekenen op aanwezigheid en inzet tijdens trainingen/wedstrijden, heeft elke speler recht op 10 minuten speeltijd per wedstrijd.
- Tijdens en onmiddellijk na de wedstrijd wordt er door de spelers geen kritiek geuit op de arbitrage. Een hand voor en na de wedstrijd aan spelers, scheidsrechters en tafelofficials wordt aanbevolen. Boetes ten gevolge van onsportief gedrag zullen steeds verhaald worden op de persoon in kwestie. De club behoudt zich het recht de betreffende speler(s) ter verantwoording te roepen en eventueel disciplinaire maatregelen te nemen.
- Vanaf de opwarming tot het einde van de wedstrijd blijft iedere speler bij de ploeg. Ook tijdens de rust hoor je bij het team, niet in de cafetaria of in de tribunes.
- Draag zorg voor het materiaal die de club en/of sportdienst ter beschikking stelt. Bij schade kan BJM-Gembas de kosten die hieraan verbonden zijn doorspelen naar de desbetreffende speler(s).
- Omkleden gebeurt in de kleedkamer en niet in de sportzaal. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. Neem je sporttas mee en plaats deze ordelijk aan de kant van het terrein.
- Niemand verlaat de training en wedstrijden zonder toestemming van de coach. Indien dit toch gebeurt, vervalt de verantwoordelijkheid van de coach en van BJM-Gembas.

Ouders en supporters

- Coaching van de wedstrijd gebeurt enkel door de COACH en niet door supporters en/of ouders.
- Als supporter moedig je aan en breek je niet af. Wees een voorbeeld voor uw kinderen en alle spelers.
- Stimuleer spelers om hun coach te vertrouwen. Neem niet de rol van coach over maar blijf ouder en supporter.
- De scheidsrechter beslist en hij is ook maar een mens. Toon respect voor zijn beslissingen ook al bent u het er niet mee eens.

Probleemmeldingen

Bij vragen of problemen ga je altijd eerst langs bij je eigen coach. Hij kent je situatie het best. Indien nodig kan je steeds terecht bij de ploegverantwoordelijke of de jeugdcoördinatoren.

“BJM-GEMBAS KNESSELARE VOORZIET EEN KWALITATIEVE BASKETBALSPECIFIEKE JEUGDOPLEIDING VOOR LOKALE JEUGD OP COMPETITIEF NIVEAU EN CREËERT SAMEN MET ZIJN BETROKKENEN EEN FAMILIALE OMGEVING DIE HET JONGEREREN MOGELIJK MAAKT ZICH MAXIMAAL TE KUNNEN ONTPLOOIEN.”

De missie van BJM-Gembas is onder te verdelen in twee deelcomponenten:
DEELCOMPONENT 1:
“BJM GEMBAS VOORZIET EEN KWALITATIEVE BASKETBALSPECIFIEKE JEUGDOPLEIDING VOOR LOKALE JEUGD OP COMPETITIEF NIVEAU.”

DEELCOMPONENT 2:
“BJM-GEMBAS CREËERT SAMEN MET ZIJN BETROKKENEN EEN FAMILIALE OMGEVING DIE HET JONGEREN MOGELIJK MAAKT ZICH MAXIMAAL TE ONTPLOOIEN”

Aan elk deelcomponent hecht BJM-Gembas evenveel belang. Zo is een kwalitatieve jeugdopleiding voor de club even belangrijk als het creëren van een stimulerende, familiale omgeving.


PIJLER: CONTINUÏTEIT
BJM-Gembas streeft naar een grote instroom bij de U8. Een goeie opleiding waarbij rekening gehouden wordt met de drie andere pijlers zal logischerwijs resulteren in een beperkte drop-out en een kwalitatieve uitstroom naar onze seniorenploegen.

PIJLER: ONTWIKKELING
Kwalitatieve basketbalspelers afleveren blijft voor een basketbalclub uiteraard belangrijk. De pijler development/ontwikkeling focust zich daar dus helemaal op.

Ontwikkeling kan onderverdeeld worden in twee delen. Enerzijds concentreren we ons op de sportgerelateerde, basketbalspecifieke ontwikkeling. Deze component staat rechtstreeks in relatie met ons opleidingsplan. Anderzijds focussen we ons ook op de opvoedingsgerelateerde ontwikkeling, die rechtsreeks in relatie staat met de BJM-Gembas gedragscode.

PIJLER: GEMEENSCHAP
BJM-Gembas verbindt niet alleen actieve leden (basketbalspelers), maar ook niet-actieve leden zoals bestuur, ploegbegeleiders, ouders, sponsors, sympathisanten…

BJM-Gembas organiseert heel wat sportieve, niet-sportieve en sociaal-maatschappelijke activiteiten. BJM-Gembas wil een omgeving creëren waar alle stakeholders zich rechtstreeks betrokken voelen met de club en maximaal willen participeren aan activiteiten.

PIJLER: VORMING
BJM-Gembas wil vorming aanbieden voor zowel coaches, ouders als spelers.